THIẾC HÀN

Sắp xếp theo:
THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm -

THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm -

Mã: HH000539

7.000₫
Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g- KB10H4
Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Mã: HH002068

24.000₫
Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g- KB10H4
Thiếc hàn không chì 0.8mm 1Kg- KB10H4
Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.5Kg- KB10H4
Thiếc hàn không chì 0.6mm 0.5Kg - KB10H4