PHỤ KIỆN HÀN

Sắp xếp theo:
ĐẦU MỎ HÀN Hakko936 900M-T-2C - B9H16
ĐẦU MỎ HÀN XUNG - B9H17

ĐẦU MỎ HÀN XUNG - B9H17

Mã: HH000237

1.500₫
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-I - B9H16

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-I - B9H16

Mã: HH000282

18.000₫
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H15

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H15

Mã: HH000283

18.000₫
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

Mã: HH000284

20.000₫
HÚT THIẾC BST-018 - GIÁ

HÚT THIẾC BST-018 - GIÁ

Mã: HH000570

31.000₫
Hút Thiếc GS-107 - KB2H3

Hút Thiếc GS-107 - KB2H3

Mã: HH000893

40.000₫
Mỡ Hàn ZJ-18 - 50g

Mỡ Hàn ZJ-18 - 50g

Mã: HH000897

20.000₫
Mỡ Hàn BEST 21503U 150g - A6H11(KB4H2)
Hút Thiếc Pro'sKit DP-366D - KB2H3
Đế gác mỏ hàn - KB2H3

Đế gác mỏ hàn - KB2H3

Mã: HH001360

18.000₫
Đế gác mỏ hàn có gá đỡ - KB2H3
Máy Hút Thiếc No.842S - KB5H3

Máy Hút Thiếc No.842S - KB5H3

Mã: HH002183

138.000₫
Đầu mỏ hàn Hakko T12-IL-I6H1

Đầu mỏ hàn Hakko T12-IL-I6H1

Mã: HH002403

135.000₫
Đầu mỏ hàn Hakko T12-BC2 I6H1

Đầu mỏ hàn Hakko T12-BC2 I6H1

Mã: HH002404

135.000₫
Đầu mỏ hàn Hakko T12-K

Đầu mỏ hàn Hakko T12-K

Mã: HH002405

135.000₫
Tay gắp bể nhúng thiếc V2

Tay gắp bể nhúng thiếc V2

Mã: HH002466

120.000₫
Tay gắp bể nhúng thiếc

Tay gắp bể nhúng thiếc

Mã: HH002467

60.000₫
Đầu mỏ hàn Goot TQ77 TQ95 - GIÁ