NGUỒN ADAPTER CÓ VỎ

Sắp xếp theo:
Nguồn adapter 5V 1A 5V1A - KHO B (KA6H3)
Nguồn adapter 5V 2A 5V2A - KHO B (KA9H14)
Nguồn adapter 12V 1A 12V1A - KHO B(KA11H4)
Nguồn adapter 12V 2A 12V2A - KHO B(KA9H3)
Nguồn adapter Camera 12V 2A - KHO B(KA12H4)
Nguồn adapter 24V 2A 24V2A - KHO B(KA7H3)
Nguồn adapter 9V 1A - KHO B(KA5H4)
Nguồn ADAPTER 12V 1A to - KHO B(KA10H4)
Nguồn adapter 12v 4A - KHO B(KA12H2)
Nguồn adapter 12v 5A - KHO B(KA8H3)
Nguồn adapter 24V 3A - KHO B(KA6H2)
ADAPTER 9V 2A - KHO B(KA4H4)

ADAPTER 9V 2A - KHO B(KA4H4)

Mã: HH001987

38.000₫
Nguồn adapter 6V 1A 6V1A - KHO B(KB10H3)