ĐIỆN TRỞ SHUNT 20A, 30A, 50A - 75mV

Sắp xếp theo:
Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5
Điện Trở Shunt 20A75mV - K5H6

Điện Trở Shunt 20A75mV - K5H6

Mã: HH001061

65.000₫
Điện Trở Shunt 30A 75mV - K5H5