CẦU CHÌ

Sắp xếp theo:
CẦU CHÌ 0.5A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 1A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 3A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 2A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 5A 250V - 5x20mm - B10H2
CẦU CHÌ 10A 250V - 5x20mm - B10H2
Cầu chì 3A - 6x30mm - B10H3

Cầu chì 3A - 6x30mm - B10H3

Mã: HH000872

1.000₫
Cầu chì 4A - 6x30mm - B10H3

Cầu chì 4A - 6x30mm - B10H3

Mã: HH000873

1.000₫
Cầu chì 5A - 6x30mm - B10H4

Cầu chì 5A - 6x30mm - B10H4

Mã: HH000874

1.000₫
Cầu chì 10A - 6x30mm - B10H4

Cầu chì 10A - 6x30mm - B10H4

Mã: HH000875

1.000₫
Cầu chì 5x20mm - 4A/250V - B10H1
Cầu chì xe máy oto 10A - i6H2
Cầu chì xe máy oto 5A - i6H2

Cầu chì xe máy oto 5A - i6H2

Mã: HH002491

5.000₫
Cầu chì xe máy oto 15A - i6H3
Cầu chì xe máy oto 20A - i6H3
Cầu chì xe máy oto 30A - i6H4
Cầu chì xe máy oto 25A - i6H4
Cầu chì 0.1A 250V - 5x20mm - i9H19
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 2A - i10H16
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 5A - i10H16