BIẾN TRỞ CÔNG SUẤT

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000₫
Biến trở công suất 100R 30W

Biến trở công suất 100R 30W

Mã: HH002412

40.000₫
Biến trở công suất 50R/50W - J2H12
Biến trở công suất BC1 100R 100W - KHO I
Biến trở công suất tròn 1K5 50W
Biến trở công suất tròn 150R 50W