9. ĐỘNG CƠ

Sắp xếp theo:
Động cơ bước 28BYJ48 5V - B4H17
Động cơ bước 28BYJ48 12V - B4H18
Bộ đồ gá cho động cơ 775 - i5H17
Bộ đồ gá cho động cơ 550 - i5H16
Động cơ giảm tốc JGA25-370 6-12V - K3H4
Động cơ bước 57BYG250B 1.2N.M - J5H20
Động cơ 775 1 đầu 12-24V 10000 rpm
Động cơ giảm tốc 775 - 210 Vòng/Phút