21. TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Sắp xếp theo:
Aptomat LS C6 - 2P - (Chính hãng LS)
Cầu đấu dây UK2.5B 690V/32A - i10H1
Miếng chặn Cầu Đấu E/UK2.5B  -  i10H2
Cầu đấu hai tầng 10A/600V  TBD-10  i10H4
Cầu đấu tiếp địa 10 ốc - i10H6
Cầu đấu tiếp địa 5 ốc - i10H7
Thanh nối cầu đấu UK - i10H8
Miếng chặn Cầu Đấu TBR-F  i10H9
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 2A - i10H16
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 5A - i10H16
Vôn kế AD101-22DSVA màu đỏ - S1H1
Vôn kế AD101-22DSVA màu xanh lá - S1H2
Ampe kế AD101-22ASM màu đỏ - S1H5