16. MÁY HÀN & PHỤ KIỆN

Sắp xếp theo:
ĐẦU MỎ HÀN Hakko936 900M-T-2C - B9H16
ĐẦU MỎ HÀN XUNG - B9H17

ĐẦU MỎ HÀN XUNG - B9H17

Mã: HH000237

1.500₫
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-I - B9H16

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-I - B9H16

Mã: HH000282

18.000₫
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H15

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H15

Mã: HH000283

18.000₫
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

Mã: HH000284

20.000₫
THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm -

THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm -

Mã: HH000539

7.000₫
HÚT THIẾC BST-018 - GIÁ

HÚT THIẾC BST-018 - GIÁ

Mã: HH000570

31.000₫
Hút Thiếc GS-107 - KB2H3

Hút Thiếc GS-107 - KB2H3

Mã: HH000893

40.000₫
Mỡ Hàn ZJ-18 - 50g

Mỡ Hàn ZJ-18 - 50g

Mã: HH000897

20.000₫
Mỡ Hàn BEST 21503U 150g - A6H11(KB4H2)
Hút Thiếc Pro'sKit DP-366D - KB2H3
Đế gác mỏ hàn - KB2H3

Đế gác mỏ hàn - KB2H3

Mã: HH001360

18.000₫
Đế gác mỏ hàn có gá đỡ - KB2H3
Mỏ Hàn 220V/60W - KB4H2

Mỏ Hàn 220V/60W - KB4H2

Mã: HH001651

45.000₫
Mày Khò DINGKKE 858D / Máy Khò 858D - KHO B
Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g- KB10H4
Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Mã: HH002068

24.000₫
Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g- KB10H4