11. GIAO TIẾP VỚI PLC

Sắp xếp theo:
Màn hình HMI OP320 OP320A - KHO B

Màn hình HMI OP320 OP320A - KHO B

Mã: HH000748

900.000₫
Cảm Biến Loadcell 2KG - B2H4

Cảm Biến Loadcell 2KG - B2H4

Mã: HH001483

140.000₫
Cảm Biến Loadcell 1KG - B2H4

Cảm Biến Loadcell 1KG - B2H4

Mã: HH001482

140.000₫
Cảm Biến Loadcell 150kg - B2H6

Cảm Biến Loadcell 150kg - B2H6

Mã: HH001484

220.000₫
Cảm Biến Loadcell 3kg - B2H6

Cảm Biến Loadcell 3kg - B2H6

Mã: HH001485

80.000₫
Cảm Biến Loadcell 5kg - B2H5

Cảm Biến Loadcell 5kg - B2H5

Mã: HH001492

140.000₫
Module AD 24bit HX711 đọc LOADCELL - B2H17
Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Mã: HH003224

50.000₫